*Yapılacak toplam indirim miktarı 40 Euro’yu geçmeyecektir.